اولین جلسه تیم اجرایی جشن اولین سال‌گرد کندو برگزار شد. اگر مایل به همکاری در تدارکات این جشن هستید با ماندانا مهدی‌خواه تماس بگیرید.