جلسه پایانی اولین دوره فن بیان

این کارگاه در دو جلسه در آموزشگاه موسیقی فروهر برگزار شد. مدرس این دوره جناب آقای بدیع اقدسی بودند.
این دوره، اولین دوره عمومی برای تقویت توانایی‌های اعضای انجمن کندو بود.