پست‌ها

آخرین پست‌ها

جلسه معارفه با اعضای جدید کندو برگزار گردید

نمایش فیلم مستند فراتر از عسل

سومین جلسه کلاس مبانی محیط زیست در نشر فنی

جلسه پایانی اولین دوره فن بیان

پیاده‌گردی از تئاتر شهر تا خیابان سی تیر

فراخوان گروه درختان کندو: معرفی، پیشنهاد نام و همکاری

دوره‌ی فن بیان

جشن تیرگان کندو

کانون فیلم کندو